20/03/2017

BBT-conclusies intensieve veeteelt gepubliceerd

veeteelt
Terug naar artikeloverzicht

Op 21 februari 2017 werden de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij  gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de in bijlage I, punt 6.6, van Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten, namelijk „6.6. Intensieve pluimvee- of varkenshouderij”:

  • met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee;
  • met meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of
  • met meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Hierbij de link naar het besluit in het Publicatieblad.