19/12/2013

BBT-conclusies chloor-alkali gepubliceerd

chlooralkali
Terug naar artikeloverzicht

Op 11 december werden de BBT-conclusies voor de productie van chlooralkali gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Hier is de link naar het besluit in het Publicatieblad.
Deze BBT-conclusies hebben betrekking op bepaalde industriële activiteiten aangegeven in de punten 4.2 a) en 4.2 c) van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk de productie van chlooralkali (chloor, waterstof, kaliumhydroxide en natriumhydroxide) door de elektrolyse van pekel.
Deze BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

  • de opslag van zout;
  • de bereiding, zuivering en resaturatie van pekel;
  • de elektrolyse van pekel;
  • de concentratie, zuivering, opslag en het werken met natrium-/kaliumhydroxide;
  • het koelen, drogen, de zuivering, de compressie, het vloeibaar maken, de opslag en het werken met chloor;
  • het koelen, de zuivering, de compressie, de opslag en het werken met waterstof;
  • de ombouw van kwikcelleninstallaties tot membraancelleninstallaties;
  • de buitengebruikstelling van kwikcelleninstallaties;
  • de sanering van locaties voor productie van chlooralkali.