01/02/2018

Asbestinventarisatie in scholen

Terug naar artikeloverzicht

Versnelde asbestafbouw bij 300 Vlaamse scholen

In 2016 kregen 300 scholen, verdeeld over AGION en GO! de kans mee te doen aan een proefproject waarbij een gratis asbestinventaris werd uitgevoerd in hun school door een - door de OVAM aangestelde- asbestinventarisdeskundige. Op die manier kreeg de OVAM een zicht op de hoeveelheden, soorten en staat van de asbest en de al aanwezige asbestinventarissen binnen de scholen.

Op basis van de resultaten uit deze asbestinventarisatiestudie is in samenwerking met de kabinetten Onderwijs en Leefmilieu, AGION, GO! en de OVAM een protocol uitgewerkt. Dit protocol biedt de betreffende scholen naast een financiële ondersteuning o.a. ook de mogelijkheid om zeker in dringende/middellange termijn situaties af te nemen van een raamcontract met een erkende asbestverwijderaar. Zo hoeven scholen zelf geen erkend asbestverwijderaar meer aan te stellen en kunnen zij zich focussen op hun kerntaken. Daarnaast wordt er door de OVAM ook een bijkomende kwaliteitscontrole voorzien gezien de werken worden uitgevoerd in een zeer gevoelige omgeving.

Wenst u als eerder weerhouden ‘proefprojectschool’ van deze ondersteuning te genieten?  Meld u dan aan via het aanmeldingsformulier:

aanmeldingsformulier Agion-scholen

aanmeldingsformulier GO!-scholen

Uitbreiding versnelde asbestafbouw naar alle Vlaamse scholen?

Behoort u als school/scholengroep niet tot de groep van 300 scholen in de asbestinventarisatiestudie maar wenst u als school toch ook een versnelling in afbouw asbest in uw school in te zetten?  Of wenst u bv te starten met een (actualisatie van) uw asbestinventaris die ikv werkgeversverband vanuit het KB asbest van 16 maart 2006 (arbeidswetgeving) reeds verplicht is?

Meld uw interesse dan via ons aanmeldingsformulier:

aanmeldingsformulier Agion-scholen

aanmeldingsformulier GO!-scholen

 

Steekproef asbestinventaris in scholen - rapport OVAM 2018

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid