Asbest verwijderen: subsidies voor scholen

Gepubliceerd op 26/10/2018

Elke school, elk centrum voor leerlingenbegeleiding en elk internaat in Vlaanderen kan voortaan een beroep doen op subsidies van de OVAM om asbest versneld en veilig te verwijderen. Dat is te danken aan een samenwerkingsovereenkomst die op 6 juli 2018 werd ondertekend door de Vlaamse ministers Crevits en Schauvliege, de OVAM, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), de onderwijskoepels (KOV, OVSG, POV, OKO en het VCLB) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Door de samenwerkingsovereenkomst trad het vervolgprotocol asbestverwijdering in werking (eerder bestond er al een beperkt protocol voor driehonderd scholen die eerder deelnamen aan een steekproef). Het protocol geeft de OVAM een sturende en regisserende rol. Het legt de nadruk op sensibilisering en informatie, en biedt een overzicht van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en de bijbehorende financiële vergoedingen.

“Heel wat scholen willen duidelijk met de asbestproblematiek aan de slag”, zeggen de beide ministers. “Ze beseffen de urgentie en willen meewerken aan een gezonde schoolomgeving. Het vervolgprotocol was dus een logische stap. Het past ook in het actieplan Asbestafbouw van de OVAM, dat de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 heeft goedgekeurd.”

De komende maanden zal de OVAM verder communiceren over het protocol, in samenwerking met de onderwijskoepels.

Meer info:

www.ovam.be/asbest-in-scholen

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid


Lees ook: Asbestinventarisatie in scholen