Areaal natuurreservaten opnieuw fors toegenomen

Gepubliceerd op 08/08/2002

De oppervlakte natuurreservaten is in de eerste helft opnieuw fors toegenomen. Reeds 846 hectare Vlaams grondgebied kreeg dit jaar van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua het statuut van Vlaams natuurreservaat toegekend. Indien in de tweede helft van dit jaar op hetzelfde elan wordt verder gewerkt zal Vlaanderen voor het derde jaar op rij een recordoppervlakte aan reservaten rijker worden.

Hiermee vult minister Vera Dua haar belofte in om het reservatenareaal gevoelig uit te breiden tijdens deze legislatuur. Het totale reservatenareaal bedraagt nu 12.000 hectare verspreid over 298 reservaten. Dit wil zeggen dat Vlaanderen dit jaar opnieuw 26 nieuwe natuurreservaten rijker werd en dit verspreid over de diverse provincies.

In de reeks nieuwe reservaten zitten een aantal naar Vlaamse normen grote reservaten. Ook zijn er enkele opvallende uitbreidingen.

De belangrijkste reservaten en uitbreidingen per provincie zijn:

Zo is de Kuifeend (77 hectare) in Antwerpen nu officieel erkend als natuurreservaat.  Het is n van de topgebieden in de provincie Antwerpen.  Het is een oude overstroomde polder met een mozaek van plassen, moerassige gedeelten, hoger gelegen droge delen. Vooral de moerasvegetatie met veenwortel, hoornblad, smalle waterpest en zeebies zijn er bijzonder interessant.

De grootste uitbreiding betreft het natuurreservaat Stamprooiersbroek in Limburg (73 ha). Het is een laatste restant van een vroeger zeer uitgebreid gebied van vochtige heide en moerassen van Hamont over Bocholt, Bree tot Stamproy en Budel. Globaal bestaat het gebied uit eiken-berkenhooghout, wilgenbroek, heidepercelen en weiden. Plaatselijk komen nog enkele vennetjes en oude turfputten voor. Het is een hotspot van zeldzame planten en dieren waaronder diverse wilde orchideensoorten, libellen en vlinders. In de Mangelbeek in het Limburgse Houthalen-Helchteren (56 ha) creert men in een mijnverzakkingsgebied een natuurbos gecombineerd met een aantal vochtige hooilanden langsheen de vrij meanderende beek.

In West-Vlaanderen werden de Assebroekse meersen erkend als reservaat (47 ha). Er is een beheersplan opgesteld met het oog op het herstel van de soortenrijke bloemenrijke hooilanden met dotterbloemen, koekoeksbloem en pinksterbloem die vroeger zo kenmerkend waren voor de grote Vlaamse meersengebieden maar die intussen veelal enkel in reservaten terug te vinden zijn.

In Oost-Vlaanderen valt de oprichting van het reservaat de Roggeman in Hamme op (21 ha).

De reservaten worden zowel uitgebouw door de Vlaamse overheid (178 ha) als door de erkende  terreinbeherende verenigingen (668 ha) (Natuurpunt vzw, Stichting Limburgs Landschap en vzw Durme).

Uitbreiding reservatenareaal in 2002

Provincie               Oppervlakte nieuwe     Oppervlakteuitbreiding      Eindtotaal
                                  reservaten               van bestaande reservaten
Antwerpen               137,3399                      70,4493                       207,7892
Limburg                    62,8732                        234,9892                    397,8624
Oost- Vlaanderen     24,4565                        43,4367                      67,8932
Vlaams-Brabant       55,089                          36,0385                       91,1275
West-Vlaanderen     78,8982                        3,1188                         82,017
Eindtotaal                 459,2568                      388,0325                     846,6893

Met de erkenning van deze reservaten wil minister Vera Dua de biodiversiteit in Vlaanderen bevorderen door het beheer in deze reservaten deskundig te plannen en financieel te ondersteunen. Om de forse impuls in de reservatengroei verder te bestendigen gaf de Vlaamse regering op 19 juli haar principile goedkeuring aan een voorstel van minister Vera Dua om het reservatenbesluit dat de subsidiring van de aankoop, het beheer en de toegankelijkheid van reservaten ondersteunt te optimaliseren. Het is uiteraard de bedoeling dat meer en meer reservaten en natuurgebieden toegankelijk worden voor de wandelaars. Zo genieten mens en natuur van het gevoerde reservatenbeleid.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be