19/10/2023

Afwijkingen pesticidengebruik in Vlaanderen

pesticiden-2_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Sinds 2015 is er een verbod op pesticidengebruik door openbare diensten. Worden er nog pesticiden gebruikt, dan is dat in bepaalde situaties op basis van afwijkingen, bijvoorbeeld bij gevaar voor volksgezondheid of biodiversiteit. In beperkte gevallen is er nog geen economisch haalbaar alternatief en is pesticidevrij beheer een heel dure opdracht.

Treinsporen onkruidvrij

Een van de voorwaarden bij het gebruik van pesticiden onder afwijking is dat de openbare diensten jaarlijks moeten rapporteren aan de VMM, die de cijfers verzamelt, verwerkt en voorstelt via een jaarlijks rapport.

Voor 2022 zien we dat de openbare diensten zich blijven inspannen om hun pesticidegebruik zo laag mogelijk te houden. Sommigen kiezen al jaren resoluut voor een nulgebruik. Dat leidde in 2022 tot een gebruik van 2,2 ton werkzame stof (= het actieve bestanddeel in pesticiden). Het overgrote deel daarvan wordt ingezet om treinsporen onkruidvrij te houden en zo de veiligheid te garanderen van ons treinverkeer. Herbiciden – de pesticiden die ingezet worden voor onkruidbestrijding – blijven dan ook de grootste categorie in dit gebruik.

Er worden ook herbiciden ingezet voor het onderhoud van sportterreinen. Sinds de start van het verbod daalt die categorie merkbaar. De laatste jaren stagneert het gebruik. Om sportterreinbeheerders verder te ondersteunen in de zoektocht naar innovatieve middelen en om dat pesticidegebruik verder af te bouwen startte de VMM samen met een aantal partners – namelijk Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie en Netwerk Lokaal Sportbeleid – de Green Deal Sportdomeinen op.

Ook voor de bescherming van de volksgezondheid worden pesticiden ingezet. Dat is zo voor de bestrijding van eikenprocessierups, wespen – waaronder de steeds meer aanwezige Aziatische hoornaar – en de bestrijding van de bruine rat.

Openbare en particuliere inspanningen

Het rapport geeft een gedetailleerd beeld over de hoeveelheden pesticiden en de reden waarom ze ingezet werden door openbare diensten in 2022. Samen met de verschillende partners doet de VMM er alles aan om dat gebruik zo duurzaam mogelijk te houden. Pesticidengebruik wordt vermeden door terreinen correct aan te leggen, alternatieven in te zetten en een doordacht en rationeel gebruik wanneer noodzakelijk.

De openbare besturen geven sinds 2015 zo maximaal mogelijk het goede voorbeeld. Ook op particulier terrein – in private tuinen bijvoorbeeld – zijn nog heel wat inspanningen mogelijk.

Meer tips en inspiratie vind je op:

» Zonder is gezonder
» Mijn gifvrije tuin

Download het rapport

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid