Afvalbeheer Vlaamse visserij werpt vruchten af

Gepubliceerd op 17/11/2017

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde vorig jaar het afvalbeheersplan voor de Vlaamse visserij goed. Anderhalf jaar na de start van het nieuwe inzamelsysteem voor scheepsafval blikt de Vlaamse Visserij Coöperatie (VVC), de nieuwe beheerder voor de visserijhavens van Zeebrugge en Oostende, terug op een geslaagd parcours.

Door en voor reders

In de havens van Zeebrugge en Oostende kunnen Vlaamse reders met hun scheepsafval terecht. Beheerder VVC zorgt voor de registratie van het ingezamelde afval en voor een correcte opslag in afwachting van verdere afvoer. De VVC, die ook groothandel is in materiaal voor de visserijsector, werd opgericht door en voor reders. Zo goed als alle Vlaamse reders zijn aangesloten bij het solidaire inzamelsysteem. Ze betalen er jaarlijks een vergoeding voor.

Sinds vorig jaar werd zo’n 67 ton vast afval en 38 ton vloeibaar afval ingezameld. Het vaste afval bestaat hoofdzakelijk uit oude netten en touwen, rubberresten en restafval, terwijl het vloeibare afval uitsluitend oliehoudend is. Elk kwartaal bezorgt de VVC aan de OVAM haar cijfers over het ingezamelde scheepsafval.

 

 

 

Opgevist afval opruimen

Samen met de federale collega’s van Leefmilieu voert de VVC ook het project Fishing for Litter uit. Ze voorzien Vlaamse vissers van bigbags om afval dat ze met hun netten opvissen in te deponeren. De bigbags worden samen met het reguliere scheepsafval afgegeven op de inzamellocaties van de VVC. Op die manier zorgen de Vlaamse vissers voor het behoud van het natuurlijke milieu van de Noordzee en verkleinen ze de hoeveelheid drijvend afval in zee.

Op 10 november organiseerde de OSPAR-commissie (de commissie ter bescherming van het mariene milieu van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan) een werksessie over de manier waarop de visserijsector met afval omgaat. De OVAM  toetste daar haar ervaringen met de Vlaamse visserijsector aan de buitenlandse best practices.

Meer info: 

scheepsafval@ovam.be

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij