30/06/2023

Advies - Zwemmen in open water

zwemmen_open-water.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Minaraad vraagt meer aandacht voor de impact op de omgeving bij uitbreiding zwemmen in open water

De Vlaamse regering wil meer locaties beschikbaar stellen voor zwemmen in open water en stelt daarom wijzigingen voor aan VLAREM II. Het voorstel omvat het versoepelen van praktische voorwaarden voor zwemzones en de introductie van een nieuwe categorie "zwemwateren zonder beheerder".
 
De Minaraad staat achter het doel om meer zwemgelegenheden in open water aan te wijzen. Daarmee kan niet alleen tegemoet worden gekomen aan de toenemende vraag, het kan ook bijdragen aan de bewustwording over de nood aan een betere waterkwaliteit.
 
De Raad benadrukt de noodzaak om daarbij de impact op de omgeving zorgvuldig te overwegen. Het is essentieel dat de mogelijke negatieve effecten op het milieu, de omwonenden en de ecosystemen zorgvuldig worden geëvalueerd en dat passende maatregelen worden genomen om deze effecten te minimaliseren.

Daarnaast is er nood aan een leidraad voor de aangekondigde risico-evaluaties en éénduidigheid over de verantwoordelijkheid voor de opmaak ervan en voor de waterkwaliteitsmonitoring. Het is ook van belang om een gelijk speelveld te waarborgen tussen publieke en private zwemplaatsen.

Tenslotte dringt de Minaraad aan op een evenwichtige evaluatie, waarbij zowel de negatieve als positieve gevolgen van het vergroten van de mogelijkheden voor zwemmen in open water in acht worden genomen, en meent de Raad dat ook acties binnen het sport- en onderwijsbeleid nodig zijn om de zwemvaardigheid te verbeteren.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid