18/09/2020

Advies - Wijzigingen samenstelling en opdracht van de CIW

waterloop-3
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad en SERV ontvingen op 3 augustus 2020 de adviesvraag over de wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering dat de samenstelling en de opdrachten van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) regelt. De SALV werd niet om advies verzocht, maar participeerde wel in de voorbereiding van het briefadvies en onderschrijft het mee.

Met dit besluit worden aan de opdrachten van de CIW twee taken toegevoegd: de organisatie van de droogtecommissie en de coördinatie van het beleid over circulair water. De raden steunen dit, vragen om te verduidelijken hoe de samenwerking met de klankbordgroep van VLAKWA zal opgezet worden en wijzen erop dat dit impliceert dat de inhoudelijke betrokkenheid van OVAM binnen de CIW verbreed dient te worden. 

Het besluit breidt ook de samenstelling van de CIW uit. De raden steunen ook dit voorstel en de ratio erachter, maar zijn bezorgd over impact op de slagkracht van de CIW. De raden vragen om voldoende snelheid te maken met de aangekondigde verbetering van de werking van de CIW en om het maatschappelijk middenveld hierbij volwaardig te betrekken. Ze herinneren aan eerdere aanbevelingen en menen dat de in het regeerakkoord aangekondigde rationalisering van het landschap van de onbevaarbare waterlopen kan aangegrepen worden om de complexiteit van de werking van de CIW te verminderen.

De raden vragen tenslotte om de structuur en werking te evalueren eind 2022, op het moment dat het nieuwe stroomgebiedbeheerplan een jaar van kracht is.

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid