31/07/2013

Advies voorontwerp van decreet landinrichting

Terug naar artikeloverzicht

Het voorontwerp van decreet betreffende landinrichting biedt een decretale verankering voor de instrumenten uit het oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij.Daarnaast worden nieuwe instrumenten voor landinrichting toegevoegd (“verbreed instrumentarium”). De SALV en Minaraad ondersteunen de doelstelling van dit voorontwerp decreet als een eerste stap in de richting van een geharmoniseerd instrumentarium. De raden keuren het ruime toepassingsgebied goed, maar vinden de uitwerking ervan te weinig doordacht.

 

Uitgever: Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij - SALV