13/03/2023

Advies - Verzameldecreet Energie V (met SERV)

elektriciteit.jpg
Terug naar artikeloverzicht

In hun gezamenlijke advies over het ontwerp van Verzameldecreet V schuiven de SERV en de Minaraad hun voornaamste opmerkingen naar voren over de voorgestelde aanpassingen aan het energiedecreet. Daarbij toetsen de Raden de meerwaarde van dit ontwerpdecreet af in een breder maatschappelijk kader.

Brengen de voorgestelde wijzigingen Vlaanderen op een gepaste manier dichter bij de doelstellingen van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie en bij de middellange en langetermijn klimaat- en energiestrategie? Dragen ze bij aan de Vlaamse ambities rond hernieuwbare energieproductie en aan een verminderde energie-afhankelijkheid? Passen ze in de slimme uitbouw (en soms gerichte afbouw) van netten en infrastructuur?
Zoals blijkt uit dit advies biedt het ontwerp van Verzameldecreet hier niet altijd duidelijke antwoorden op.

Concreet vragen de Raden o.a.

  • een duidelijke defossiliseringsagenda en een gezonde prijsverhouding tussen fossiele verwarming en warmtepompen voor gebouwen om sneller en op een betaalbare manier los te komen van fossiele brandstoffen (mits maximale ontzorging en financiële steun voor wie dat nodig heeft);
  • de aanpassing van EPC-labels om de nadelen ervan op te lossen vooraleer er veel aan gekoppeld wordt;
  • een versterking van de (boven)lokale capaciteit inzake energie;
  • een verder uitgekiende datastrategie die vermijdt dat dataverplichtingen te ruim of te eng zijn.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid