03/05/2022

Advies - Tariefstructuur drinkwaterfactuur

drinkwater jongen
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad en SERV brachten op 28 april 2022 een gezamenlijk advies uit over de tariefstructuur voor huishoudelijke abonnees van drinkwater. Dit advies geven ze op vraag van Minister Zuhal Demir. 

De raden vragen een zo laag mogelijk vast tarief. Dat biedt garanties voor de toegang tot drinkwater voor iedereen. Ze steunen het idee om de bestaande kortingen op het vastrecht per persoon af te schaffen. Ze vragen om dit budgetneutraal te doen, samen met het aanpassen van het variabele tarief. 

Om duurzaam watergebruik te stimuleren, vragen de raden om enkele ingrepen in het variabele tarief. Zo willen ze het basistarief voor tweede verblijven schrappen. Ook willen ze naast het basis- en comforttarief een tarief voor luxegebruik invoeren. De meeropbrengsten daarvan kunnen gebruikt worden om investeringen in slim en circulair watergebruik bij huishoudens te bevorderen, bij voorkeur bij kwetsbaardere gezinnen. Verder willen de raden dat er een oplossing komt voor nieuwe gezinsvormen en co-ouderschap (door het bepalen van de domicilie van kinderen). De volledige uitrol van de digitale watermeters biedt kansen op meer structurele hervormingen. De raden doen suggesties voor onderzoek topics, om dat debat te onderbouwen. 

De regulering van capaciteitstarieven voor de industrie is een goede zaak. De raden vragen om te onderzoeken hoe de waterdruk (en niet enkel de diameter) kan meegenomen worden bij de bepaling ervan. In geen geval mag voor huishoudelijke abonnees een capaciteitstarief aangerekend worden, ook niet in geval van collectieve aansluitingen. Voor circulair watergebruik zit er potentieel in een collectieve uitrol van innovatieve technologieën en hergebruik van hemelwater. 

Tarifering is ook belangrijk in de context van waterschaarste en/of wateroverlast. Gezien de lage prijselasticiteit van het waterverbruik van moet Vlaanderen inzetten op slim watergebruik via andere maatregelen zoals sensibilisering en een koppeling van waterbesparende ingrepen aan energetische renovatie. Wat de voorkoming van wateroverlast aangaat, is er een sterker beleid gericht op infiltratie nodig, met een structurele en planmatige aanpak om te komen tot de beoogde gedragswijziging. Om een antwoord te bieden op de vraag of en hoe een infiltratiebonus daarin past, is bijkomend onderzoek nodig. Om de problematiek van de Vlamingen zonder rioleringen op te lossen, is tarifering minder belangrijk. 

De raden vragen tenslotte om een ruimere solidarisering van sociale correcties te onderzoeken en de die recht heeft op een sociale correctie te herbekijken.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid