18/07/2022

Advies - Strategische aspecten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

landbouwveld2
Terug naar artikeloverzicht

Op 7 juli heeft de Minaraad zijn advies vastgesteld over de ontwerp Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Het is een werkstuk van een 80-tal pagina’s geworden, dat nadien nog grondig technisch nazicht vereist heeft. Het advies bevat heel wat unanieme stukken, maar ook met een tiental “standpunten” van specifieke raadsorganisaties (= geen onderling akkoord) en een twintigtal “aanvullende standpunten” (= een raadsorganisatie verklaart iets aanvullend bij een bereikte consensus, wat door de overige organisaties evenwel niet wordt onderschreven). Voor wat die niet-consensus-passages aangaat, heeft het advies de verdienste van informatieve waarde.
 
Centraal in het advies staat §25. Voor de Minaraad is de beslissende vraag of het PAS effectief zal zijn. De meerderheid van de Minaraad beoordeelt de voorliggende PAS als een programma dat de beoogde effecten kan genereren. Om evenwel te fungeren als efficiënt en effectief kader mag er niet getalmd worden. De probleempunten die verder in het advies worden aangeraakt, dienen snel te worden opgelost, zonder dat dit als excuus mag dienen om een definitieve aanpak op de lange baan te schuiven. De Boerenbond heeft verklaard en geargumenteerd het niet eens te zijn met deze algemene appreciatie.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid