09/06/2021

Advies - Ontwerpvisie ‘Clean power for transport’ 2030

elektrische_voertuigen
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad vindt het positief dat het bestaande CPT-actieplan versterkt en uitgebreid wordt tot een “visie CPT 2030”. Ook de uitbreiding van het toepassingsbied wordt verwelkomd. De Raad acht de vooropgestelde doelstellingen voor zero-emissievoertuigen voor 2025 en 2030 zeker haalbaar. Er zijn heel wat nieuwe ontwikkelingen die de transitie naar elektrische voertuigen gaan versnellen, waardoor de doelstellingen en planning van de beoogde laadinfrastructuur (inclusief capaciteit netwerk) regelmatig geëvalueerd zullen moeten worden. Deze ontwikkelingen zijn o.a. engagementen van buurlanden, regio’s, steden en autoproducenten voor het versneld uitfaseren van nieuwe auto’s met uitsluitend een verbrandingsmotor, de verhoogde Europese C02-reductiedoestelling van 55% tegen 2030 en het federale akkoord voor de vergroening van het bedrijfswagenpark.

In Vlaanderen kunnen batterij elektrische voertuigen (BEV) ook deels bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Een stijgend aandeel van BEV (en dus bij een aanscherping van de Vlaamse ambitie) zorgt voor lagere NOx-emissies. Autobatterijen kunnen ook fungeren als energieopslag bij PV-eigenaars en mee ingezet worden in een V2X-systeem.

De Raad vraagt meer aandacht voor de vergroening van het zware vrachtvervoer. De Raad pleit ervoor om de impact op het milieu en klimaat zo volledig als mogelijk in rekening te brengen – dus naast de productie en het transport van de brandstoffen ook de productie van het voertuig en de recyclage of verwerking na het gebruik, evenals de “niet-uitlaat”-uitstoot van zero-emissiewagens. De milieuvriendelijkheid van PHEV’s wordt natuurlijk in grote mate bepaald door het gebruik ervan. In werkelijke omstandigheden staan PHEV’s qua CO2-uitstoot veel dichter bij benzine- en dieselauto’s. Het afschaffen van de vrijstelling van BIV voor hybride en CNG-voertuigen is een belangrijke stap richting een groene verkeersfiscaliteit. Dit mag voor de Minaraad geen eindpunt zijn. De Raad pleit ervoor dat de Vlaamse nu al een tijdspad voorziet voor rechtvaardig sturende fiscaliteit.

Verder gaat het advies nog in op de aspecten batterijen en waterstoftechnologie, evenals, kort, op het aspect “mensen en middelen”.

Advies Ontwerpvisie ‘Clean power for transport’ 2030

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid