29/09/2022

Advies - Minaraad en SERV positief over omzetting Europese drinkwaterrichtlijn, maar meer visie over waterbevoorrading is nodig

drinkwater-2
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad en SERV adviseren in hoofdlijn positief over het besluit dat de omzetting regelt van de vernieuwde Drinkwaterrichtlijn (2020/2184). Ze staan achter de verdere uitbouw van de risicobenadering, maar vragen garanties dat de Vlaamse overheid daarvoor werk maakt van een uitgeschreven visie en doelstellingen inzake waterbevoorrading.
 
De Vlaamse overheid moet verder zelf beslissen over de maatregelen om vervuiling van de onttrekkingsgebieden te voorkomen; het actieplan opstellen om de risico’s voor huishoudelijke leidingnetten te beperken en de inhoud en vorm van de informatie voor het publiek bepalen.
 
Het onderscheid tussen de taken van de openbare en private waterleveranciers is volgens de Raden te groot. Ze vragen gelijke toegang tot informatie voor klanten, dezelfde behandeling van calamiteiten en een identiek beschermingsniveau voor publieke gebouwen. Ze dringen ook aan op een opvolging van de kosten voor een aantal openbare dienstverplichtingen die vandaag enkel door de klanten van de publieke waterleveranciers worden betaald.
 
In lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, steunen de Raden de ambitie om de toegang tot water voor iedereen te verbeteren.  Ze vragen om het actieplan hiervoor te integreren in Vlaams Actieplan Armoede (VAPA) en daarbij verder te bouwen op het bestaande stakeholderoverleg. Op lokaal niveau menen de Raden dat de lokale actieprogramma’s  sterker gekoppeld moeten worden aan de stakeholderanalyse.
 
Tenslotte herhalen de Raden eerdere aanbevelingen om de keuringen van installaties van tweedecircuitwater te beperken en om de procedures inzake gebruiksbeperkingen af te stemmen op het droogtebeleid. Ze vragen om de mogelijkheid tot afwijking van de Europese materiaalnormen te herbekijken, om het middenveld te betrekken bij de evaluatie van de PFAS normen en om na te gaan of de nieuwe normen voor lood en chroom sneller bereikt kunnen worden.

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid