16/02/2023

Advies - Herziening van het Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP)

laadpalen.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Zeven adviesraden uit het hele land roepen op tot meer samenwerking voor een coherent en ambitieus energie- en klimaatbeleid

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten in 2023 een actualisering uitvoeren van hun “Nationaal Energie- en Klimaat-Plan” (NEKP) tot 2030. Het Vlaamse deel van het Belgische NEKP is het VEKP (“Vlaams Energie- en Klimaat-Plan”), en dat moet mee geactualiseerd worden.

Deze actualisering is nog belangrijker geworden in het licht van het Europese klimaatprogramma "Fit for 55" en in de context van de energiecrisis. De Europese Commissie gaf al bemerkingen over de lopende versie van het Belgische NKEP, en heeft ook algemene aanwijzingen meegegeven over de te verrichten actualiseringsoefening.

De Minaraad heeft, met zes andere federale en gewestelijke adviesraden in België, een gezamenlijk advies vastgesteld over de manier waarop die oefening moet georganiseerd worden. Het advies is goedgekeurd door: Brupartners, CESE Wallonie, CRB, FRDO, Minaraad, Raad voor het Leefmilieu van het BHG en de SERV. Het gaat telkens om adviesraden die samengesteld zijn uit middenveldorganisaties.

Deze adviesraden vragen aan de betrokken regeringen om te komen tot een samenhangend en zo goed mogelijk geïntegreerd NEKP, dat beantwoordt aan het Europese kader en de Europese aanwijzingen, en aan de nieuwe klimaatambities: “Of zo’n plan er komt of niet, is enkel afhankelijk van de vraag of er voldoende inzicht is in gemeenschappelijke langetermijnbelangen en er politieke wil is om complementair en elkaar versterkend samen te werken.” De daartoe benodigde samenwerkingsagenda omvat minstens drie elementen. (1) afspraken om op korte termijn te komen tot een geïntegreerde systemische visie en samenwerkingsprojecten, (2) een snelle gezamenlijk gedragen analyse van alle opmerkingen van de Commissie en (3) een duidelijke, afgestemde en overlegde onderzoeksagenda.

De adviesraden vragen ten slotte om verder actief betrokken te worden bij de actualisering van het NEKP (en dito VEKP) en stellen in dat verband enkele concrete acties voor.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid