03/07/2023

Advies - Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

baby grass mother moeder gras iStock_000079631945_Double.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad bracht een advies uit over de wijzigingen aan het preventiedecreet. De Raad vindt het een positieve ontwikkeling dat om advies over deze wijzigingen werd gevraagd door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het advies gaat in op de omgevings- en milieu gerelateerde wijzigingen. De initiatieven met betrekking tot fysische en chemische factoren kaderen in de milieugezondheidszorg. De inzet van verschillende expertises is daarbij noodzakelijk, aangezien milieu en gezondheid met elkaar verweven zijn. De Raad is daarbij van oordeel dat een goede samenwerking en kennisuitwisseling over beleidsdomeinen heen cruciaal zal zijn om verkregen inzichten effectief te laten samen komen.

De Minaraad drukt ook zijn positieve appreciatie uit voor de uitbreiding van de rechtsgrond om initiatieven te nemen omtrent zeer zorgwekkende stoffen. De Raad formuleert daarbij wel aandachtspunten bij de definiëring van het begrip ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Vervolgens ondersteunt de Raad de wijzigingen waardoor beleid kan uitgaan van gezondheidskundige advieswaarden voor fysische en chemische factoren.

De Minaraad ondersteunt eveneens de rechtsgrond die gecreëerd wordt voor initiatieven met betrekking tot gezondheidsimpact door klimaatverandering en adviseert de integratie in het Vlaams Klimaatadaptatieplan van het klimaatgezondheidsplan.

De Minaraad formuleert afsluitend een algemene aanbeveling om te voorzien in een gemeenschappelijke (regelgevings)agenda omtrent onderwerpen die de preventieve gezondheidszorg en het omgevingsbeleid aanbelangen.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid