03/10/2023

Advies - De eengemaakte Vlaamse Nutsregulator

water_elektriciteit_energie_klein_lamp.jpg
Terug naar artikeloverzicht

SERV en Minaraad pleiten voor een sterke en geïntegreerde nutsregulering in Vlaanderen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) stelden op 28 september 2023 een advies vast over de oprichting van de ééngemaakte Vlaamse Nutsregulator (VNR), waarin de waterregulator van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) worden samengevoegd. Hun advies over de Vlaamse nutsregulator integreert de aanbevelingen van de Raden op beide wetsvoorstellen.

Minaraad en SERV spreken hun steun uit voor een krachtige en geïntegreerde aanpak van nutsregulering in Vlaanderen - aangezien het gaat om investeringen in en het beheer van voor onze maatschappij wezenlijke infrastructuur. Beide Raden benadrukken dat zo'n integratie essentieel is om maatschappelijke belangen effectiever te kunnen beschermen en synergieën en efficiëntievoordelen te realiseren.

Ze benadrukken dat het van cruciaal belang is dat de voorgestelde Vlaamse nutsregulator ook voldoet aan de verwachtingen in de praktijk. Er zijn randvoorwaarden die vervuld moeten worden om een soepele integratie van de regulering te garanderen, met een sterkere focus op echte efficiëntiewinsten.

Zo vragen de Raden om de kerntaken van de VNR snel te verduidelijken en af te bakenen ten opzichte van die van de VMM en VEKA. Bovendien moet de capaciteit van de VNR versterkt worden, vooral omdat slechts een klein deel van de expertise van de VMM naar de VNR wordt overgedragen. Daarnaast is er ook versterking nodig van het toezicht op investeringsplannen en financiële aspecten.

Om voldoende slagkracht te waarborgen, moet het werkingskader van de VNR sterker worden gekoppeld aan de bredere beleidsdoelen waarbinnen de nutssectoren opereren, zoals: armoededoelstellingen of de doelen van het klimaat-, energie- en waterbeleid.

De SERV en Minaraad pleiten ervoor om het toezicht op de VNR uitsluitend bij het Vlaams parlement te plaatsen, willen waarborgen voor de onafhankelijkheid van de VNR, en vragen om het belang en de rol van de expertraad te heroverwegen.

Volgens de SERV en Minaraad moet de integratie van nutsregulering zich meer richten op het realiseren van aanzienlijke efficiëntiewinsten. Dit vereist een betere onderlinge afstemming van de sectorale regelgeving voor energie- en waterbeleid. Ook moeten in infrastructuurinvesteringen synergieën worden gegarandeerd, met inbegrip van investeringen in kabels, glasvezel, wegen en meer.

Om een efficiënter databeheer te bevorderen, pleiten de Raden voor nauwere samenwerking met verrijkte databanken waarin de VNR en overheidsinstanties gegevens delen. In die context vinden de Raden het contraproductief dat men de taak van het beheer van de certificatendatabanken en sociale statistieken zou verschuiven van VREG naar VEKA.

Tot slot hebben de SERV en Minaraad suggesties geformuleerd om de kwaliteit van de regulering te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de integratie in één regulator niet ten koste gaat van specifieke sectorale behoeften.

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid