13/12/2013

Advies besluit saneringscontracten

Terug naar artikeloverzicht

Het besluit over de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie geeft nadere invulling aan de vernieuwde contractaanpak in het kader van de financierde afvalwaterheffing. SERV en Minaraad ondersteunen deze aanpak en zijn het ook in grote lijnen eens met de verdere uitwerking in dit besluit.