07/02/2024

Advies - Besluit Boscompensatiemechanisme

bosbeheer
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad ondersteunt de ambitie voor effectieve realisatie van boscompensatie op het terrein en pleit in dit kader voor robuuste en aaneengesloten bossen. De Raad meent evenwel dat het bepalen van een voldoende aangepast bedrag in functie van lokale compensatie geen sinecure zal zijn. De Raad uit zijn positieve appreciatie voor het rapporteringsmechanisme, maar vraagt om enkele aanvullende gegevens bij te houden. Verder vraagt de Raad naar een duidelijke en doelgroepgerichte communicatie, zowel naar vergunningverleners als naar aanvragers. De Raad stelt vast dat het momenteel moeilijk is om de consequenties van de vooropgestelde wijzigingen in te schatten en vraagt daarom om te voorzien in evaluatie. 

In tweede orde uit de Raad enkele bedenkingen bij de eerder doorgevoerde decreetwijzigingen inzake boscompensatie. Daarbij vraagt de Raad om de compensatie door derden bij ontbossingen van privé-bos opnieuw in te voeren. De Raad vindt de responsabilisering van vergunningverlenende overheden een goede zaak, maar uit wel enkele bezorgdheden bij het uitvoeren van boscompensatie via diverse bestuursniveaus. 

Tot slot doet de Raad enkele concrete besluitmatige aanbevelingen. De Minaraad vraagt om de term “negatief advies van het agentschap” te verduidelijken, alsook de bepaling over wat nodig is wanneer de vergunningverlenende overheid er niet in slaagt om de compensatie te realiseren. Wat de compensatiefactor betreft, vraagt de Raad naar de resultaten van het onderzoek “Mogelijke pistes om het huidige beleid op vlak van de bescherming van vegetaties en ontbossing af te stemmen op de no debit-doelstelling voor de sector LULUCF”. Indien de resultaten uit dit onderzoek leiden tot bijstelling van de regelgeving, wenst de Raad hierover om advies te worden gevraagd. De Raad vraagt eveneens naar een harmonisering van de bestemmingen waar boscompensatie kan worden gerealiseerd. Afsluitend verwijst de Raad naar het belang van controle op en handhaving van deze regelgeving.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid