01/12/2022

Advies - Beheerregeling meeuwen

zeemeeuw.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad wijst in dit advies in eerste instantie op het belang van conformiteit van een beheerregeling met de voorwaarden van het Soortenbesluit, zeker gegeven het feit dat het om beschermde soorten gaat, in de voor advies voorgelegde beheerregeling.

Vervolgens wijst de Raad op het verschil in problematiek voor kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. Voor zilvermeeuw lijkt een beheerregeling een plausibele oplossing. Voor kleine mantelmeeuw lijkt de kern van het probleem vooral te liggen in het voorzien in duurzame broedlocaties en wat voorligt biedt hiertoe niet de nodige garanties.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid