Advies aanpassingen Bodemdecreet

Gepubliceerd op 30/09/2013

Het huidige bodemdecreet trad in voege in 2006. Na vijf jaar praktijkervaring stelt de Vlaamse regering een aantal aanpassingen voor aan dit decreet. SERV en Minaraad spreken zich in grote lijnen positief uit over deze aanpassingen, maar maken ook enkele kanttekeningen. De raden vragen ook een ex-postevaluatie, die nagaat of de regelgeving en praktijk na deze wijzigingen nog voldoende waarborgen bieden voor alle betrokken actoren en of er wel degelijk efficiëntiewinsten geboekt worden.

Uitgever: SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen