Actieplan loodpreventie in drinkwater. Rapportering over het jaar 2012

Gepubliceerd op 31/01/2014

Het rapport beschrijft de evolutie van lood in drinkwater en geeft een stand van zaken van het actieplan Loodpreventie in drinkwater voor het werkjaar 2012.