17/12/2019

Aanvaardingsplichtconvenant voor afvalbanden zet in op circulariteit

Terug naar artikeloverzicht

Sinds 19 november 2019 is het aanvaardingsplichtconvenant voor afvalbanden van kracht. Zo’n  convenant is een verbintenis tussen de OVAM en één of meer organisaties die producenten of invoerders vertegenwoordigen waarop de aanvaardingsplicht van toepassing is. Het convenant legt meer concreet vast op welke manier aan de aanvaardingsplicht voldaan wordt.

Het convenant afvalbanden is een primeur. Met de goedkeuring van VLAREMA 7 is de milieubeleidsovereenkomst immers vervangen door een aanvaardingsplichtconvenant. De overeenkomst voor banden is het eerste aanvaardingsplichtconvenant van het nieuwe type dat werd afgesloten.

Streven naar een circulair project

Het convenant is afgesloten voor een termijn van acht jaar. Het document zet verder in op de uitstekende inzameling en recyclage van afvalbanden en legt daarvoor strengere doelstellingen op. Maar de ambities reiken verder. Het beheer van de bandenkringloop moet ingeschakeld worden in de circulaire economie. Het beheersorganisme Recytyre en de OVAM streven samen naar een circulair model voor banden: banden met een langere levensduur, meer hergebruik en loopvlakvernieuwing en hoogwaardige inzet van de gerecycleerde materialen, indien mogelijk in nieuwe banden.

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid