19/02/2019

Aantal oriënterende bodemonderzoeken blijft pieken

Terug naar artikeloverzicht

Vlaanderen heeft een serieuze historische erfenis van verontreinigde gronden ten gevolge van zijn rijke industriële geschiedenis. Daar ondervinden we nog altijd hinder van. De OVAM wil tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. Uit de resultaten van de uitwisseling van de gemeentelijke inventarissen van risicogronden blijkt dat de bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken om die doelstelling te realiseren: in Vlaanderen liggen zo’n 85 000 gronden met een verhoogd risico op bodemverontreiniging. Iets meer dan de helft van die risicogronden is nog nooit onderzocht.

Eigenaars aansporen

Om de nood aan saneringen concreet in beeld te brengen, sporen we eigenaars en exploitanten actief aan om tijdig aan hun wettelijke onderzoeksplicht te voldoen. Met resultaat: in 2018 ontvingen we voor bijna 3 700 gronden ofwel een eerste oriënterend bodemonderzoek ofwel een bevestiging dat er geen risico op bodemverontreiniging aanwezig is. Dat zijn 25 procent meer eerste oriënterende bodemonderzoeken dan het jaar ervoor en zelfs bijna 40 procent meer dan bij de start van de activering.

Verplichte onderzoeksmomenten

Tegen 2028 willen we alle oriënterende bodemonderzoeken uitvoeren. Om die termijn te halen zijn in het Bodemdecreet verplichte onderzoeksmomenten ingebouwd: afhankelijk van de aard van de historische activiteiten moeten grondeigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een eerste oriënterend bodemonderzoek uitvoeren. Particulieren die niets te maken hebben met de voormalige risicoactiviteiten op hun grond, komen in aanmerking voor een vrijstelling van onderzoeksplicht. De OVAM zorgt er vervolgens voor dat de gronden onderzocht worden.

Verder bieden we de verschillende doelgroepen (bedrijven, scholen, particulieren …) een aanpak op maat aan om hun vervuilde grond correct te saneren en dus gezond te krijgen. Een gezonde bodem blijft immers een must, want in Vlaanderen zijn grondstoffen en materialen, open ruimte, vruchtbare bodem en gezond grondwater schaarse en kostbare goederen.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid