04/04/2023

9 miljoen euro voor minder beton en meer natuur op Vlaamse speelplaatsen

kinderen_spelen_park
Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt met het project ‘Natuur in je School’ opnieuw 9 miljoen euro uit om speelplaatsen in Vlaanderen te ontharden en te vergroenen. Vlaamse scholen hebben tot 18 september 2023 de tijd om een project in te dienen dat hun school klimaatrobuuster, groener en natuurlijker maakt. De noden van de scholen zijn op dat vlak groot. ‘Natuur in je School’ financiert tot 80% van het goedgekeurde project. Demir mobiliseert de middelen vanuit het Vlaams klimaatadaptatieplan. “Een groene omgeving om in te ravotten, dat bulkt van de beestjes en de plantjes, is dit niet iets waar alle schoolgaande kinderen en hun natuurminnende ouders van dromen in plaats van een grijze harde betonvlakte?”, klinkt het bij Demir.

Natuurlijk wordt het nieuwe normaal

Veel scholen zijn nog te herkennen aan hun betonnen speelplaats. De schoolomgeving klimaatadaptief en natuurlijker inrichten maakt ze niet alleen beter bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals zware regenval of hitte, maar laat scholen ook toe meer buiten les te geven. Dit heeft positieve effecten op de leerresultaten en het welzijn van leerlingen en werknemers in de school.

Kinderen die opgroeien in een school met veel groen en weinig verharding,  beschouwen dit bovendien meer als normaal en zullen later zelf minder geneigd zijn alles te betegelen of betonneren. Een natuurlijkere inrichting van de school, vergroot dus ook het  draagvlak bij leerlingen, ouders en leerkrachten voor ontharding en natuurgebaseerde oplossingen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir“Door kinderen groot te brengen op een groene speelplaats en dat te integreren in het lessenpakket, leren we hen van jongs af aan wat het belang is van natuur in onze omgeving en leren we hen die ook te respecteren. Daarnaast is het ook gewoon enorm leuk om te ravotten én een zegen voor onze biodiversiteit.  Ik hoop dat we op termijn afscheid nemen van die lelijke grijze vlaktes op alle scholen. Dit project past volledig in de Blue Deal om van Vlaanderen een weerbaar waterland te maken en droogte structureel aan te pakken.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Veel scholen willen de speelplaats al lang wat groener en nu krijgen ze daar extra hulp bij dankzij collega Demir. Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in scholen waar leerlingen zich goed en gezond voelen. Als je tussen de lessen kan pauzeren tussen de bomen of in een groene omgeving, dan ga je frisser en scherper weer naar binnen.”

Tot 80 procent financiële steun

Scholen uit het basis of secundair onderwijs in het Vlaamse Gewest kunnen voor 18 september een projectvoorstel indienen. ‘Natuur in je School’ financiert tot 80% van het project. De steun per project bedraagt minimaal 20.000 euro en maximaal 200.000 euro. De voorstellen worden uiteraard beoordeeld op de duurzaamheid (natuurwaarde, klimaatadaptatie, bodemzorg en materialengebruik), maar ook op de educatieve meerwaarde en de kosten-baten van het project.

Het is de tweede keer dat deze oproep gebeurt. In 2022 bleek het een groot succes. Maar liefst 117 scholen deden een aanvraag, waarvan er 103 steun ontvingen. Ook toen ging het om 9 miljoen euro.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid