17/03/2023

79% verpakkingsafval gerecycleerd en 2,2 miljoen ton afval geëxporteerd in 2020

verpakkingsafval
Terug naar artikeloverzicht

Op 17 maart publiceerde Statistiek Vlaanderen twee nieuwe Vlaamse Openbare Statistieken (VOS) gebaseerd op wettelijk verplichte rapportages die de OVAM jaarlijks bezorgt aan Europa. Het gaat enerzijds over data rond verpakkingsafval en anderzijds om de overbrenging van afvalstoffen op basis van kennisgevingen. 

Recyclage verpakkingsafval op 79 %

De totale recyclagegraad van verpakkingsafval (zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig) lag in 2020 in België op 79 % (t.o.v. 84 % in 2019). Die daling is het gevolg van een meer verfijnde Europese berekeningsmethode die correcties doorvoert voor onder meer productresten en sorteer- en recyclageverliezen.

De selectieve inzameling van verpakkingsafval is al jarenlang ingeburgerd, zowel voor huishoudelijk als voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. De cijfers blijven de jongste jaren bijgevolg relatief stabiel op een hoog niveau. Aparte cijfers per gewest zijn niet beschikbaar. 
Op niveau van de verschillende materiaalstromen zijn er wel aanzienlijke verschillen. Voor glas (97 %), metalen (96 %) en papier/karton (90 %) waren de recyclagegraden in 2020 zeer hoog. Hout (67 %) en drankkartons (72 %) lagen daar net onder. Plastics (45 %) scoorden opmerkelijk lager in 2020. 

Vlaams gewest exporteerde in 2020 2,2 miljoen ton afval 

De totale export van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest lag in 2020 op 2,25 miljoen ton. Dit gaat enkel over afvalexport waarvoor een kennisgeving nodig is in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). De export in het kader van EVOA steeg tussen 2013 en 2017. Vanaf 2018 was er sprake van een daling, terwijl in 2020 de export van afval opnieuw toenam.
De export van gevaarlijk afval bleef tussen 2011 en 2020 vrij stabiel en schommelde tussen 500 000 en 600 000 ton per jaar. In 2020 was er opnieuw een sterke stijging van export van niet-gevaarlijk afval, onder andere door meer export van grond naar Nederland. 
Afvalexport gaat bijna volledig naar de buurlanden. De top 3 van bestemmingen waren in 2020 Nederland (74%), Duitsland (9%) en Frankrijk (8%). 

Meer info

 

 

Bron:  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse overheid