14/10/2016

6% van onze energie is groen, steeds meer wind- en zonne-energie

Terug naar artikeloverzicht

Van alle energie die we in 2015 in Vlaanderen hebben gebruikt, was 6% of 16.307 gigawattuur groene energie. Minister van Energie Bart Tommelein: ‘Vorig jaar konden we bijna 65.000 gezinnen méér van groene energie voorzien dan in 2014. Maar om onze doelstellingen hernieuwbare energie te behalen, zullen we allemaal samen nog harder ons best moeten doen.’

In 2015 was 6% van alle energie die we in Vlaanderen gebruikten groene energie (groene stroom, groene warmte en biobrandstoffen voor transport samen). Dat is een stijging van 1040 GWh tegenover 2014, toen het aandeel nog maar 5,7% was.

Van alle bronnen waaruit we groene energie produceren, blijft biomassa met 75% de belangrijkste voor Vlaanderen. Uit dat biologisch afbreekbare restmateriaal maken we zowel groene warmte als groene stroom. De productie van energie uit andere hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en geothermie, blijft stijgen.

Het aandeel groene stroom maakte een grote sprong voorwaarts: van 10,5% in 2014 naar 12,7% in 2015. De grootste absolute stijging komt van biomassa-installaties (+ 859 GWh). Een van de grote centrales draaide vorig jaar weer op volle toeren, na een tijdelijke uitval in 2014.

Grootste stijging aantal windmolens ooit

De productie van windenergie op het land nam met een derde toe (+ 368 GWh). Er kwamen 76 windturbines bij. Dat is de grootste stijging ooit. De Vlaamse teller stond eind 2015 op 374 windturbines (in gebruik) met een totaalvermogen van 777 MWe. De stroomproductie door zonnepanelen groeide in 2015 met 97 GWh (+ 5%) tot 2220 GWh. Het vermogen aan zonnepanelen steeg vorig jaar 63 MWe, tot een totaal van 2236 MWe.

De cijfers van 2015 komen uit de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, die de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), in opdracht van de Vlaamse Regering, opstelde. Zowel de volledige inventaris als een beknopte samenvatting (met figuren en tabellen) is voor iedereen raadpleegbaar op www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/cijfers-en-studies. Het Vlaams Energieagentschap actualiseerde meteen de barometer groene energie, het handige overzicht op www.energiesparen.be/barometer en vulde de barometer aan met voorlopige cijfers van de netbeheerders voor het tweede kwartaal van 2016.

‘Eind 2015 vulden we al 65% van onze doelstelling voor 2020 in. Daarmee zitten we op koers om de Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020 te halen. Maar we moeten blijven groeien en we hebben geen tijd te verliezen. Als we de komende jaren grote stappen vooruit willen zetten om ons energiesysteem koolstofarmer te maken, moeten we samen nog harder ons best doen. Tegen 2020 moeten we 200 extra windturbines en dubbel zoveel particuliere installaties voor groene energie (warmtepomp, zonneboiler, PV-installatie of pelletketel) realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan lukken, als we daar allemaal samen voor gaan’, aldus minister Tommelein.

Bron: persbericht Kabinet Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie