500 euro dakisolatiepremie vanaf 2009

Gepubliceerd op 19/12/2008

De Vlaamse Regering keurde, na de adviezen van SERV, MinNa-Raad en Raad van State, definitief het besluit goed om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Voor deze maatregel wordt in het eerste jaar al 44 miljoen euro voorzien. Door het dak te isoleren bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend. Daarnaast is er nog een verhoogde premie tot 1.000 euro voor de lagere inkomens. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de portemonnee van elk gezin, maar ook voor het milieu n de werkgelegenheid.

Om gebouwen, die voor 1 januari 2006 op het net aangesloten zijn, energiezuiniger te maken zijn er de belastingverminderingen en de premies van gewest, netbeheerder, provincie of gemeente. Aldus wordt de investeringskost en de terugverdientijd voor energiebesparende maatregelen aanzienlijk beperkt. Hoewel de besparing bij dakisolatie het grootst is, blijkt uit cijfers dat vooral gezinnen meer kiezen voor superisolerende beglazing en condensatieketels. Dakisolatie heeft dus nood aan een bijkomende inspanning.

De nieuwe Vlaamse dakisolatiepremie bedraagt 500 euro

De premie van 500 euro geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt geen rol of u eigenaar dan wel huurder bent van de woning. Ook wie zijn tweede of derde woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook verhuurwoningen energiezuinig te maken.

Het is specifiek voor gezinnen. Al wordt uitdrukkelijk bepaald dat ook lokale overheden, sociale huisvestings-maatschappijen en dergelijke voor de premie in aanmerking komen, als het gaat om het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie in (door)verhuurde woningen.

Als randvoorwaarden gelden enerzijds de voorwaarde dat de minimale te isoleren oppervlakte 40 m bedraagt en anderzijds de bestaande voorwaarden van de netbeheerders, zoals het te gebruiken materiaal.

Voorbeeld

De isolatie van een dak van 100m kost bijvoorbeeld 2.000 euro met een geregistreerd aannemer. De belastingaftrek van 40% levert 800 euro op als met een geregistreerd aannemer wordt gewerkt. De premie van de netbeheerder bedraagt 4 euro/m, of 400 euro in het voorbeeld. Als provincie of gemeente geen premie bijgeven, dient dus nog 800 euro betaald te worden. Na aftrek van de dakisolatiepremie is dit nog slechts 300 euro.

Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen dient geen afzonderlijke aanvraag te gebeuren. De toekenning van een dakisolatiepremie door de netbeheerder wordt doorgegeven aan het gewest en de betrokkene wordt dan uitbetaald.

"Het is een door en door duurzame maatregel. Er wordt genvesteerd in jobs bij zowel de reguliere sector als in de sociale economie. De koopkracht van de gezinnen en in het bijzonder van kansarme gezinnen gaat er structureel op vooruit. Het bespaart een gezin op 20 jaar bijna 20.000 euro. En ecologisch wordt genvesteerd voor energiebesparing en tegen klimaatverandering", aldus minister Hilde CREVITS.

Bijkomende ondersteuning voor lagere inkomens

Voor de lagere inkomens is het tegelijk moeilijker en meer nodig om dakisolatie te plaatsen. Zij ondervinden dus ook meer last om hun energiefactuur te betalen. Bovenop de premie van 500 euro krijgen de beschermde klanten automatisch een verhoogde premie. Ook wie binnen de inkomens- en KI-grenzen valt van de verbeteringspremie komt in aanmerking (bruto jaarinkomen van 25.660 euro + 1.340 euro per persoon ten laste en KI van max. 1.200 euro).

De beschermde afnemers die met een geregistreerd aannemer werken, krijgen een extra premie van 100 euro, 300 euro of 500 euro voor een dakisolatie van resp. minstens 40 m, meer dan 100 m of meer dan 150 m. De beschermde afnemers die als doe-het-zelver werken, krijgen 600 euro in de plaats van 500 euro.

"Een slechte isolatie van de woning en een zwak economisch profiel van de bewoners lopen bovendien vaak samen. Daarom doen we een extra inspanning voor de minderbegoede Vlamingen die hun dak willen isoleren", besluit minister KEULEN.

Bron : Persmededeling van de Vlaamse Regering

__________________________

Extra info :