50 miljoen euro voor duurzame visserij

Gepubliceerd op 04/04/2007

De Vlaamse visserijsector moet resoluut kiezen voor een duurzame visserijpraktijk. Dat zei minister-president en Vlaams minister, bevoegd voor de zeevisserij, Yves Leterme op 3 april in Oostende. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek bracht een overzicht van de onderzoeksresultaten met het oog op een meer duurzame visserijpraktijk. De minister-president wees op alternatieve vistechnieken. De visserijsector verkeert de jongste jaren in een continue crisis. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de sterk verminderde rentabiliteit (hoge energiekost) en een continu dalend visbestand.

Van bij zijn aantreden als minister voor de zeevisserij hamert Yves Leterme op de noodzaak van structurele maatregelen. Op zijn initiatief werd de voorbije drie jaar door de Vlaamse regering ter zake heel wat maatregelen goedgekeurd. Zo werd de vloot drastisch ingeperkt: enerzijds door de verhoging van het maximale plafond KW na samenvoeging, anderzijds door een effectieve sloopronde. Hierdoor verkregen de overblijvende vaartuigen elk een groter gedeelte van de Vlaamse visquota. Ook het quotabeleid zelf werd versoepeld door over te gaan van het systeem van maximale dagvangsten naar maximale vangsten per zeereis.

Naast deze structurele aanpassingen aan het beleidskader acht de minister-president de tijd meer dan rijp om de Vlaamse visserijsector zelf te verduurzamen. Vandaar dat hij van mening is dat het nieuwe operationele programma voor de visserij, voor de periode van 2007 tot 2013, voluit de kaart van duurzaamheid dient uit te spelen.

Concreet wordt hiervoor van overheidswege 50 miljoen euro uitgetrokken. Dit budget zal worden ingezet om de sector op relatief korte termijn om te schakelen naar energieoptimaliserende instrumenten (zoals de econometer), energiebesparend vistuig (zoals de bordenvisserij), selectiever vistuig (zoals het benthos-ontsnappingsvenster), of om over te schakelen naar een andere visserijtechniek zoals. de pulskorvisserij, visserij met haken, en dergelijke

Wil onze Vlaamse zeevisserij nog een rendabele toekomst hebben, dan dient zij deze nieuwe koers in te slaan, aldus Yves Leterme.