4000 landbouwers ontvangen financiële toelage voor hun fosfaatanalyses

Gepubliceerd op 30/12/2016

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen.

Daarvoor moeten ze met een bodemanalyse aantonen dat het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) van hun percelen tot een lagere klasse behoort. Het Mestdecreet voorziet ook in een financiële tegemoetkoming als aan alle voorwaarden voldaan is. De Mestbank zal dit jaar in totaal 583.350 euro uitbetalen aan de landbouwers die een aanvraag ingediend hebben tot en met 6 november 2016. Om in 2017 een afwijking te kunnen verkrijgen van de referentieklasse IV moet de aanvraag tijdig ingediend zijn bij de Mestbank. De uiterste indieningsdatum voor fosfaatstalen werd eerder dit jaar, door de uitzonderlijke weersomstandigheden in het voorjaar, uitgesteld van 31 augustus naar 31 december 2016.

Verwerking fosfaatanalyses 2016

De verwerking van de ontvangen fosfaatanalyses van 2016 gebeurt in twee stappen.

De Mestbank heeft alle aanvragen die ten laatste op 6 november 2016 zijn ingediend ondertussen verwerkt. Die landbouwers krijgen eind december op het Mestbankloket een rapport met de definitieve klassetoewijzing en het bedrag van terugbetaling. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd per e-mail of brief. De resultaten zullen ook zichtbaar zijn in de bemestingsprognoses 2017 en op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

De fosfaatstalen die ingediend werden vanaf 7 november tot en met 31 december worden in het voorjaar van 2017 verwerkt en uitbetaald. Ook voor die stalen geldt de afwijking van de referentieklasse vanaf 1 januari 2017. Die definitieve klassetoewijzing kan in de bemestingsprognoses 2017 niet meer meegenomen worden. De landbouwers kunnen wel op hun overzicht 'bemestingsnormen 2017' de klassewijzigingen bekijken.

Meer weten?

Bekijk de informatiefiche aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse.

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij