25/01/2024

340 varkensboeren kandidaat na tweede oproep tot vrijwillige stopzetting varkensstallen

varkens
Terug naar artikeloverzicht

Landbouwers konden tot vrijdag 19 januari 2024 een aanvraagdossier indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij om in te stappen in de steunregeling die werd uitgewerkt voor de vrijwillige stopzetting van varkensstallen. Het was al de tweede oproep terzake. Een eerste oproep in 2023 leverde 236 aanvragen op, bij de tweede oproep zijn 340 varkenshouders kandidaat om hun activiteiten vrijwillig stop te zetten. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. 61% van de bijkomende aanvragers zijn afkomstig uit West-Vlaanderen.


Met 340 varkensboeren ligt het aantal aanvragen tijdens de tweede oproep hoger ​ dan na de eerste oproep in juni 2023, toen er 236 aanvraagdossiers werden ingediend. Ondanks de verbeterde marktcondities is er bij heel wat varkenshouders dus interesse om hun varkensstallen stop te zetten.

Nadat de bedrijven die in aanmerking komen een aanbod ontvangen van de VLM, hebben zij 1 jaar tijd om hun activiteiten stop te zetten, de stallen leeg te maken en de stalinrichting te verwijderen, de omgevingsvergunning te laten aanpassen (schrappen vergunde dierplaatsen) en de stopzettingsvergoeding op te vragen. Een evaluatie van het aantal effectief stopgezette bedrijven is dan ook pas zinvol half 2024 aangezien dit aantal nog laag ligt (11) omdat boeren nog hun laatste varkens zullen vermarkten en dit tijd in beslag neemt.

Op 17 oktober 2023 hebben alle bedrijven die tijdens de eerste oproep een aanvraag hebben ingediend, en die in aanmerking kwamen voor de steunregeling, een aanbod van de VLM gekregen. ​​​
​Ten vroegste op 17 oktober 2024 kan een eindbalans opgemaakt worden van het aantal effectief gestopte varkensbedrijven uit de eerste oproep. Voor de tweede oproep zal dat pas in 2025 kunnen gebeuren. ​

Achtergrondinformatie

Voor de opkoopregeling van varkens heeft de Vlaamse Regering een budget voorzien van 200 miljoen euro. Aangezien dat budget niet volledig werd besteed in de eerste oproep was er ruimte om een tweede oproep te organiseren. De Vlaamse Regering besliste om voor de tweede oproep de steunregeling uit te breiden door de drempel van de impactscore te verlagen van 0,5% naar 0,025%.

Door de lagere instapdrempel kwamen voor de tweede oproep 2.688 extra varkensbedrijven in aanmerking. Zij werden aangeschreven door de VLM, die instaat voor de verwerking van de dossiers, de berekening en de uitbetaling van de stopzettings- en slooppremie. ​

De vrijwillige steunregeling is één van de maatregelen uit het Stikstofakkoord van de Vlaamse Regering om de uitstoot van stikstof vanuit de landbouw te verminderen en de varkensstapel – met de bijbehorende ammoniakuitstoot- met 30% af te bouwen.

De tweede oproep liep van 6 november tot en met 19 januari 2024.

 

Verdeling aanvraagdossiers tweede oproep per provincie

 

Antwerpen

47

Limburg

28

Oost-Vlaanderen

51

Vlaams-Brabant

5

West-Vlaanderen

209

TOTAAL

340

 ​ ​

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid