12/09/2022

30 september 2022 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

mestcovergistingsinstallatie
Terug naar artikeloverzicht

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na. De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2020 ten laatste op 30 september 2022 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn.

Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden. De landbouwers vinden een actueel overzicht van hun MVC op de certificatenrekening van 2020 op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > MVC).

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de basismestverwerkingsplicht van 2020

Het Mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan de bedrijven. Die basismestverwerkingsplicht hangt af van de gemeentelijke productiedruk en het nettostikstofoverschot. De bedrijven met een basismestverwerkingsplicht voor 2020, kregen in juli 2022 van de Mestbank een melding met de te verwerken hoeveelheid mest.

De mestverwerkingsplicht van 2020 kan ook geraadpleegd worden op het Mestbankloket www.mestbankloket.be.

Om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht moet het bedrijf op 30 september 2022 over de nodige mestverwerkingscertificaten beschikken. De Mestbank kijkt daarvoor de certificatenrekening van het jaar 2020 na. De mestverwerkingscertificaten waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep.

Wie mestverwerkingscertificaten van 2021 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestver-werkingsplicht van het jaar 2020, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2022 overdragen via het Mestbankloket.

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de verwerkingsplicht door een overname van nutriëntenemissierechten (NER) mits mestverwerking

Wie in 2020 nutriëntenemissierechten had die werden overgenomen op voorwaarde van mestverwerking van bedrijfseigen mest, had twee keuzes in 2020:

  • ofwel die hoeveelheid te verwerken mest exporteren
  • ofwel die hoeveelheid mest naar een verwerkingsinstallatie voeren.

Die landbouwer moet er ook voor zorgen dat de nodige mestverwerkingscertificaten van 2020 ten laatste op 30 september 2022 op zijn certificatenrekening van 2020 staan. In tegenstelling tot de basismestverwerkingsplicht, mag hij voor die mestverwerkingsplicht geen mestverwerkingscertificaten van 2021 naar de certificatenrekening van 2020 overdragen.​

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid