210.000 euro werkingssubsidie voor vogelopvangcentra

Gepubliceerd op 02/04/2004

De 12 vogelopvangcentra die Vlaanderen rijk is, mogen samen een pot van 210.000 euro verdelen om hun werkingskosten voor 2004 te dragen. De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams leefmilieuminister Jef TAVERNIER het subsidiebesluit principieel goedgekeurd.
Het gaat nog voor advies naar de Raad van State.

Het besluit heeft ook tot doel om wat meer structuur te brengen in de vogelopvangsector. Om officieel erkend te worden moeten de 12 centra zo snel mogelijk het statuut van vzw krijgen. "Dat kan alleen maar de werking en de transparantie van de sector verbeteren," verduidelijkt minister Tavernier. Met dit besluit wil hij ook het huidige - vaak onlogische - subsidiesysteem aanpassen. Sommige vogelopvangcentra worden gesubsidieerd als natuur- en milieuvereniging op basis van het Mina-besluit, anderen niet. Totnogtoe werd 150.000 euro aan subsidies beschikbaar gesteld via de koepel Vogelbescherming Vlaanderen. Nu worden de subsidies rechtstreeks verdeeld via dit nieuwe ministerile besluit.

In Vlaanderen zijn op dit moment 12 opvangcentra actief die hulpbehoevende en in het wild levende dieren en vogels revalideren om ze nadien terug vrij te laten. Die centra werken voor een groot deel met vrijwilligers om de binnengebrachte dieren te verzorgen en terug in de natuur vrij te laten. Maar omdat het aantal dieren dat in de opvangcentra werd binnengebracht de voorbije jaren flink is gestegen, dringen professionalisering en meer middelen zich op.

De opvangcentra zorgen niet alleen voor het voortbestaan van zeldzame en minder zeldzame diersoorten, maar proberen de mensen ook te sensibiliseren en in te lichten over het belang van dierenwelzijn. Zo zorgen ze voor 'een groter maatschappelijk draagvlak' voor natuur. "Denken we bijvoorbeeld aan de recente ramp met de Tricolor. Die toonde aan dat de opvangcentra grote groepen vrijwilligers kunnen mobiliseren en organiseren om de natuur een handje te helpen," besluit de minister nog.

persinfo :  Ron Hermans, woordvoerder van minister Tavernier
tel. : 02 553 27 12
e-mail : persdienst.tavernier@vlaanderen.be

Bron : persdienst Vlaamse regering