14/05/2021

18 miljoen euro fraude met groenestroomcertificaten opgespoord

zonnepanelen-op-dak
Terug naar artikeloverzicht

De voorbije twee jaar spoorde distributienetbeheerder Fluvius voor 18 miljoen euro fraude met groenestroomcertificaten op. De verschillende vormen van energiefraude waren in 2020 goed voor 8,5 miljoen euro aan terugvorderbare bedragen. “Elke vorm van fraude is onaanvaardbaar, ook energiefraude. Elke euro die teruggevorderd wordt, kan teruggaan naar de gezinnen en de kmo’s via een verlaging van de nettarieven. De strijd tegen energiefraude is de facto een strijd voor lagere nettarieven”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Fraude actief opsporen

De netbeheerders kregen van Vlaanderen de taak om energiefraude actief op te sporen en kregen daartoe het recht om installaties te inspecteren, en desnoods de elektriciteitstoevoer af te sluiten tot de fraude is rechtgezet. De toekenning van groenestroomcertificaten en steun kan worden stopgezet en onrechtmatig verkregen voordeel kan worden teruggevorderd in geval van energiefraude. “Dat is belangrijk. Het gaat om gemeenschapsgeld en elke euro die daarvan teruggevorderd kan worden kan teruggaan naar de elektriciteitsverbruikers via een verlaging van de nettarieven. De strijd tegen energiefraude is de facto een strijd voor lagere nettarieven”, aldus Demir.

Meer dan 5 miljoen fraudedossiers met groenestroomcertificaten

Het jaarrapport energiefraude maakt de balans op voor 2020 en licht de behaalde resultaten van de voorbije jaren toe. Het jaar 2020 was door de coronacrisis een bijzonder jaar. Een moeilijk jaar waarin de normale werkwijzen niet altijd toepasbaar waren, maar niettemin veel fraude werd opgespoord en werden 26 procent méér installaties onderzocht. De meeste fraude werd vastgesteld met groenestroomcertificaten. In 2020 werden voor meer dan vijf miljoen euro dossiers geïdentificeerd. Dat kan gaan van het vervalsen van keuringsverslagen tot het antidateren van facturen.

Fraudeurs komen voor de rechtbank

“Een decennium geleden waren zonnepanelen hét hebbeding van Vlaanderen. Wie zonnepanelen installeerde, kreeg daar stevige subsidies voor. In 2010 was één groenestroomcertificaat per duizend kWh 350 euro waard. Sinds die subsidies een stevige duik namen, wordt regelmatig fraude gedetecteerd. Dat kan gaan van het vervalsen van keuringsverslagen tot het antidateren van facturen. Samen met netbeheerder Fluvius sporen we fraude op en brengen we fraudeurs voor de rechtbank”, zegt Demir.

Terugvorderingen 2017 en 2018 verliepen vlot

De recuperatie van alle terugvorderingen uit 2017 en 2018 is alvast goed verlopen. Hiervan werd ondertussen ongeveer 76 procent effectief gerecupereerd. In totaal is Fluvius nog bezig met het terugvorderen van 18 miljoen euro uit fraude met certificaten voor de jaren 2019 en 2020. De terugvorderingen verlopen niet altijd zo snel als Fluvius en de minister zouden willen. Het gaat vaak om bedrijfsinstallaties die oplopen tot de miljoenen euro’s. Dergelijke bedragen leiden steevast tot juridische procedures. In 2020 werden er 37 nieuwe dossiers opgestart in het kader van een burgerlijke terugvordering voor de rechtbank van eerste aanleg en liepen er 12 strafklachten. Daarbij zijn meer dan 400 installaties betrokken.

Gemanipuleerde elektriciteitsmeters, prosumententarief omzeild, fraude met energiepremies

Vorige week geraakte al bekend dat verschillende fraudedossiers met groenestroomcertificaten voor samen ongeveer 13 miljoen met vertraging behandeld worden door de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg. Demir betreurde dat en riep op tot een snellere afhandeling van de dossiers.

Andere vormen van energiefraude werden ook opgespoord. Zo werd voor 730.000 euro fraude opgespoord waar de elektriciteitsmeter gemanipuleerd werd. Ook trachten velen het prosumententarief te omzeilen door nieuwe energie-installaties niet aan te melden bij Fluvius. Alles samen was dat in 2020 goed voor 2,7 miljoen euro. Er werd daarnaast ook 40.000 euro fraude met energiepremies gedetecteerd. Dat gaat meestal over dossiers waarin verkeerde informatie ingediend wordt bij Fluvius.

 

 

Bron: Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme