16/12/2022

1.260.000 euro voor oproep houtkanten

houtkant-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat de Vlaamse steden en gemeenten steunen als zij investeren in de uitbreiding en versterken van houtkanten. Demir kreeg daarvoor vandaag groen licht van de Vlaamse regering. Lokale besturen kunnen tot en met 30 april 2023 een aanvraag indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. Ze kunnen tot 70% van de totale kostprijs aan steun krijgen, met een maximum van 50.000 euro per project. Met haar houtkantenplan wil Demir de biodiversiteit op het platteland stimuleren.

Vlaams minister Zuhal Demir: “Houtkanten zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit. Bomen en struiken slaan ook koolstof uit de atmosfeer op én helpen om de broeikasgasemissies te verminderen. Een sterk houtkantennetwerk is dus ook goed voor het klimaat. Omdat het houtkantennetwerk in Vlaanderen achteruit gaat is het hoog tijd voor actie. En met deze oproep mikken we ook hoog: het doel is meer dan 100 km nieuwe houtkanten, of minstens 12.000 ton extra CO2-opslag.”

Een project indienen

Gemeenten en provincies kunnen projectvoorstellen indienen door het aanvraagformulier met de bijlagen te versturen naar houtkanten@vlm.be , ten laatste op 30 april 2023. Begin juli 2023 worden de goedgekeurde projecten bekend gemaakt.

Voorwaarden

Alleen gemeenten en provincies kunnen een project indienen. Zij kunnen wel samenwerken met partners voor advies, begeleiding, uitvoering, vorming en initiatieven rond communicatie en draagvlakverbreding. De ingediende projecten liggen in het buitengebied in het Vlaamse Gewest.

Gemeenten en provincies kunnen nieuwe houtkanten aanplanten of bestaande houtkanten uitbreiden. Die houtkanten moeten ​ uitgroeien tot lijnvormige houtige kleine landschapselementen langs wegen, trage wegen, fietsostrades, waterlopen, bermen langs waterlopen, perceelsranden,… . Vlakvormige aanplantingen in een bos of park komen niet in aanmerking.

Er wordt inheems en autochtoon plantgoed gebruikt voor aanplantingen van bomen en struiken. Voor hagen, heggen en houtkanten gaat de voorkeur naar soorten die gunstig zijn voor de wilde bestuiversPesticiden zijn verboden op de locatie van de aanplantingen.

De uitvoering van een project duurt maximaal 4 jaar.

Houtkantenplan

Deze projectoproep stelt 1,26 miljoen euro ter beschikking en is één van de acties die uitvoering geeft aan het houtkantenplan. Dat plan werd in oktober 2022 gelanceerd en is een actieplan om het houtkantennetwerk samen met lokale besturen en partners kwalitatief en kwantitatief te versterken tegen 2030.

Meer informatie

  • U vindt het oproepreglement met meer informatie over de oproep en de voorwaarden, het inschrijvingsformulier en sjablonen voor de projectbegroting, op de website van de VLM.
  • De Vlaamse Landmaatschappij organiseert op 30 januari 2023 een webinar over de oproep houtkanten. Gemeenten die willen deelnemen aan de oproep, krijgen daar meer informatie over de oproep en kunnen vragen stellen.

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid