01/06/2023

11 kandidaturen ingediend voor erkenning als Vlaams Park

green park leaves plant grass trees.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op 31 mei werd de oproep voor kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat-Landschapsparken definitief afgesloten. 5 kandidaten dienden een masterplan voor een erkenning als Nationaal Park, 6 kandidaten deden dat voor de erkenning als Landschapspark. In het najaar wordt bekend gemaakt welke van de kandidaten erkend worden als nieuw Nationaal Park Vlaanderen ​of als Landschapspark.

Op 19 april 2021 lanceerden Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de open oproep voor Nationale Parken en Landschapsparken. Na een eerste selectie in september 2022, schieten er vandaag nog 5 kandidaten over voor een erkenning tot Nationaal Park (waarvan 1 bestaand park), en zijn er 6 kandidaten voor een erkenning tot Landschapspark Vlaanderen. Een jury beoordeelt nu alle kandidaturen en stelt een advies op voor de Vlaamse Regering. De oproep resulteert in de erkenning van maximaal 4 Nationale Parken en maximaal 3 Landschapsparken in Vlaanderen. ​

De 5 kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen zijn:

 • Nationaal Park Hoge Kempen (bestaand)
 • Brabantse Wouden
 • Bosland
 • Scheldevallei
 • Taxandria

De 6 kandidaten voor de titel Landschapspark zijn:

 • Grenzeloos Bocagelandschap
 • Hart van Haspengouw
 • Kempen~Broek
 • RivierPark Maasvallei
 • Vlaamse Ardennen
 • Zwinstreek

"We mogen best trotser zijn op de troeven die Vlaanderen rijk is. En is er geen betere manier om dat te doen dan door Nationale Parken en Landschapsparken uit te bouwen. Meer dan zeven op de tien Vlamingen is voorstander van een Nationaal Park of Landschapspark dichtbij hun woonplaats. Dat is omdat men beseft dat dit economische vooruitgang én een gezonder leefmilieu met zich meebrengt. Ons enig Nationaal Park Hoge Kempen telt vandaag 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Steeds meer mensen komen naar Vlaanderen voor onze natuur en ons landschap. Laat ons er dan ook een uithangbord van maken in navolging van andere regio’s in en buiten Europa”, besluit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

Voorwaarden

De Vlaamse Overheid werkte, onder coördinatie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), een beleidskader uit voor ‘Nationale Parken Vlaanderen’ en ‘Landschapsparken’, samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Omgeving en Toerisme Vlaanderen. Met dat ​ beleidskader wil minister Demir de internationaal gekende merken Nationaal Park en Landschapspark op een eenduidige en kwaliteitsvolle manier invullen.

Het beleidskader is vertaald in het zogenaamde parkendecreet. Dat decreet werd zowel in een eerste lezing, als in een tweede lezing goedgekeurd door de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement.

Bij een Landschapspark ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand.

Bij een Nationaal Park Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. Vlaanderen heeft de ambitie een handvol Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten. Die gebieden moeten op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot vormen en voldoende robuust zijn om hun uitzonderlijke natuur duurzaam te beschermen.

Meer informatie

vlm.be/landschapsparken

natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid