28/03/2014

‘Er beweegt wat op zee …’: een gloednieuwe brochure over het marien ruimtelijk plan

Terug naar artikeloverzicht
Deze brochure vat het marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee op een toegankelijke manier samen. De resultaten van de openbare raadpleging over dit plan zijn nu ook beschikbaar.

Een marien ruimtelijk plan?

In onze Noordzee gebeuren allerlei activiteiten: scheepvaart, visserij, toerisme, zand- en grindontginning, wetenschappelijk onderzoek enz. Om een goed evenwicht tussen al die activiteiten en  het milieu te houden, heeft de federale overheid op initiatief van de minister van Noordzee een marien ruimtelijk plan opgesteld. De brochure ‘Er beweegt wat op zee …: een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee’ vat dit plan op een toegankelijke manier samen.

In dit plan wordt het ruimtegebruik van het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2014-2020 vastgelegd. Dit gebeurde na breed overleg met alle betrokken overheidsdiensten en belanghebbenden en op basis van alle beschikbare wetenschappelijke en socio-economische informatie.

De resultaten van de openbare raadpleging

Van 2 juli tot 29 september 2013 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publieksraadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan en het milieueffectenrapport.

De publieksraadpleging leverde een totaal van 140 bijdragen op. Die gingen over de inhoud en de procedure van het plan, en over de inhoud van het milieueffectenrapport. Alle commentaren werden aandachtig bekeken en het plan werd op verschillende plaatsen aangepast. U vindt alle commentaren en wat er mee gebeurd is op www.consult-leefmilieu.be.

Het marien ruimtelijk plan werd door de Koning ondertekend op 20 maart 2014.

De brochure ‘Er beweegt wat op zee …: een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee’ is gratis beschikbaar via info@milieu.belgie.be of 02/524.97.97.

Bron : © 2014 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu