N.V. Deckx Algemene Ondernemingen

Terug naar filteroverzicht

Contact

Goormansdijk 15
2480
Dessel
014 / 37 76 72
jerome.vanroye@deckx-ao.be

Omschrijving activiteiten

Wegenis-en rioleringswerken Waterbouwkundige en waterleidingswerken Asfaltproductie en -verwerking Burgerlijke Bouwkundige werken : bruggen, waterzuiveringsstations, pompstations Elektromechanische uitrusting van zuiveringsstations en pompstations Bodemensaneringswerken Slibverwerking Afvalverwerking Kalkstabilisatie Kleinschalige waterzuiveringsstations