Business Development manager

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 31/12/2023

Ben jij een ondernemend iemand die overal kansen en opportuniteiten ziet, zich hierin vast bijt én het financieel plaatje hierbij niet uit het oog verliest? En kan je jouw ideeën dan ook omzetten naar een concreet en haalbaar plan, die je dan vervolgens op een heldere manier kan overbrengen aan alle stakeholders. Heb je sterke affiniteit met innovatie- en subdisiemanagement?

Dan zijn wij op zoek naar jou

IGEMO in het kort

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in regio Rivierenland (arrondissement Mechelen), die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn, …

“Het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de streek” is de statutaire opdracht van IGEMO.

IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. Overtuigd van het belang van sterke lokale besturen, met passie voor duurzaamheid, sociaal & maatschappelijk engagement activeren wij een regionale dynamiek, ondersteunen wij steden en gemeenten, en verlenen wij vernieuwende diensten op het vlak van wonen, werken en leven.

In haar hoedanigheid als dienstverlenende vereniging en regionaal samenwerkingsverband, voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel:

 • Dienstbaarheid; we luisteren naar de noden en behoeften van onze vennoten
 • Kwaliteit; in onze dienstverlening staat kwaliteit steeds voorop
 • Ondernemerszin; we grijpen kansen en tonen initiatief voor onze vennoten en de regio
 • Ambitie; we willen een voortrekker zijn in de eigen regio en Vlaanderen
 • Creativiteit; we werken met zin voor nieuwe ideeën
 • Innovatie; we denken vernieuwend en met een blik op de toekomst

IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en binnen Vlaanderen. Wij zijn een team van gemotiveerde experts. Krakken in hun vak, die elke dag opnieuw hun energie en talent inzetten voor de regio Rivierenland, zijn besturen en al zijn inwoners.

Jouw rol binnen IGEMO

Als Business Development Manager heb je een cruciale functie binnen IGEMO. Je bent enerzijds verantwoordelijk voor het detecteren en initiëren van nieuwe opdrachten en projecten, en anderzijds het zoeken en werven van subsidies om deze projecten of opdrachten te realiseren. Tot slot ben je ook in staat om projecten te managen binnen een projectteam.
Je zet zowel intern (met de verschillende domeinen) als extern (met de lokale besturen) trajecten op om opportuniteiten aan de oppervlakte te krijgen en te vertalen in concrete initiatieven of projecten. Je matcht deze projectideeën met de Europese, Federale, Vlaamse, Provinciale, … subsidieprogramma’s en verzilvert deze projecten of initiatieven met subsidies Daarnaast slaag je er ook in nieuwe projectideeën te concretiseren naar concrete projecten om zo onze lokale besturen te ondersteunen.

Concreet heb je volgende verantwoordelijkheden:

 • Je bouwt kennis op van de verschillende subsidieprogramma’s en -besluiten van de verschillende relevante overheden en organisaties.
 • Je volgt de subsidiecalls nauwgezet op.
 • Je bouwt goede relaties uit met de programmasecretariaten, subsidie advisors, ondersteuningsnetwerken, steering committees, enz.
 • Je onderhoudt contacten met mogelijke partnerorganisaties in het binnen- en buitenland met het oog op samenwerking in functie van gesubsidieerde projecten.
 • Je neemt deel aan netwerkevents, programma- en partnermeetings in binnen- en buitenland. Je legt overtuigende contacten met initiatiefnemers van projecten, potentiële partners voor projecten en programmasecretariaten.
 • Je linkt zowel bestaande projecten als nieuwe projectideeën van IGEMO aan de subsidieprogramma’s en aan de verwachtingen/ideeën van potentiële partners.
 • Je organiseert brainstormsessies en intervisiemomenten met en tussen de IGEMO-medewerkers met als doel nieuwe ideeën, initiatieven en projecten aan de oppervlakte te krijgen
 • Je toetst projectideeën af bij collega’s en het management van IGEMO en de lokale besturen en zoekt draagvlak. 
 • Je matcht subsidieprogramma’s aan bestaande en nieuwe dienstverleningen van onze lokale besturen om onze lokale besturen te ontzorgen op vlak van het verwerven van subsidies.
 • Je peilt naar de noden, behoeften, ambities en mogelijke initiatieven van zowel de lokale besturen als IGEMO.
 • Je zet nieuwe projectideeën om naar een concreet en haalbaar projectplan.Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de subsidiedossiers. Hiervoor werk je nauw samen met de medewerkers van IGEMO ,met medewerkers van partnerorganisaties en desgevallend met medewerkers van de lokale besturen.
 • Je zorgt voor het tijdig en correct indienen van subsidiedossiers en de verdere opvolging.Je begeleidt ook na goedkeuring de opstart van het project en ondersteunt de projectmanager bij de planning en uitrol van het project, met bijzondere aandacht voor rapportering en declaratie. Van zodra de aangeduide projectmanager het nieuwe project ‘vastheeft’, laat je het project in de handen van deze projectmanager
 • Je houdt het overzicht bij van alle te ontvangen subsidies en deelt dit op een overzichtelijke manier met de boekhouding, projectmanager en projectmedewerkers.

Onze nieuwe collega

… is ondernemend en doelgericht. Merkt verbanden en kneedt ideeën tot subsidieerbare projecten. Je beschikt je over een generalistische kennis en ervaring met betrekking tot een veelheid en diversiteit van beleidsdomeinen.

De medewerkers van IGEMO beschikken over een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • De ambitie om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.
 • 100% inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • Oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit, …
 • Een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.

Need to have (= profielvereisten):

 • Je hebt relevante ervaring in business development en relevante ervaring op het vlak van fondsenwerving of subsidiologie
 • Je beschikt over projectmanagement-skills
 • Je beschikt minstens over Master of Bachelor diploma en/of een aantoonbare expertise.
 • Je bent creatief, innovatief en kan out of the box denken.
 • Je bent spontaan en legt makkelijk contacten, je haalt er voldoening uit mensen aan te spreken en contacten uit te bouwen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk conceptueel vermogen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) en een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels.
 • Je kan zelfstandig werken en bent resultaatsgericht.
 • Je bent flexibel en bereidt regelmatig deel te nemen aan congressen, meetings, enz. in het buitenland.
 • Je beschikt over een rijbewijs B
  •  

Nice to have (= pluspunten):

 • Je hebt ervaring of bent vertrouwd met de werking van overheden
 • Je hebt kennis van één van onze of verschillende beleidsdomeinen en thema’s

Wat wij jou bieden

Interesse? Vragen?

Stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar IGEMO via jobs@igemo.be.

Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Seppe Jacobs, clustermanager, op het nummer +32 15 28 50 50.

Contactgegevens
IGEMO
Schoutetstraat 2
2800 Mechelen
België
Type contract
Onbepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Antwerpen
Diploma
Master