Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

Documenten

Hoofddocument
        Bijlage 1
        Bijlage 2

Publicatiedatum

ma, 31/05/2010

Regio

Europa