Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/950 van de Commissie van 7 juni 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4357)

Documenten

Publicatiedatum

di, 11/06/2019

Regio

Europa