Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2031 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, van conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7989) (Voor de EER relevante tekst)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa