Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1993 van de Commissie van 28 november 2019 inzake de erkenning van de regeling “Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

Documenten

Publicatiedatum

vr, 29/11/2019

Regio

Europa