Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/365 van de Commissie van 17 december 2019 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer en afwerkingen van uiteinden voor gebruik in bepaald handgereedschap met verbrandingsmotoren ( 1 )

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa