Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/361 van de Commissie van 17 december 2019 tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten ( 1 )

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa