Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/360 van de Commissie van 17 december 2019 tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in geplatineerde platinaelektroden voor gebruik bij bepaalde metingen van geleidbaarheid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa