8 juni 1994 - RICHTLIJN 94/24/EG VAN DE RAAD tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 79/409/EEG inzake behoud van de vogelstand

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa