8 JULI 2014. - Vastlegging van de monsternemingen en de analyses voor rapportering, de procedure van rapportering en de monsternemingen die moeten gebruikmaken van een gps-datalogger, vermeld in artikel 53/2 van het VLAREL, en houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC), versie 1.3

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen