8 april 1986 - RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende aanpassing van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa